Hur uppstår Shirk i Tawhîd-ur-Rubûbiyyah?

Publicerad: 2004-09-30
Författare: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Taysîr al-´Azîz al-Hamîd, sid. 29

 

Shirk i Rubûbiyyah [Allâhs herravälde] består av två typer:

Den första: Nekande Shirk. Detta är den värsta typen av Shirk och exempel på den är Faraos Shirk när han sade:

”Vem är skapelsernas Herre?” (26:23)

Under denna typ av Shirk hamnar även filosofernas Shirk som säger att skapelsen är evig och att det aldrig har förekommit något vakuum. Faktum är att den finns till och kommer så att förbli.

Under denna typ faller likaså de som tror på Wahdat-ul-Wudjûd som Ibn ´Arabî, Ibn Sab´în, al-´Afîf at-Tilmisânî, Ibn-ul-Fâridh och andra kättare som har klätt Islâm i hädelsens juveler.

Tillika faller under denna kategori att förneka Herrens Namn och Egenskaper vilket de extrema Djahmiyyah och Qarâmitah gör.

Den andra: Shirk i att sätta någon vid Allâhs sida utan att neka Hans Namn, Egenskaper eller Herravälde. Till denna Shirk hör de kristnas Shirk som tror på treenigheten och elddyrkarnas Shirk som anser att det goda härrör från Ljuset och det onda från Mörkret.

En annan typ av denna Shirk är Shirk med planeter och himlakroppar och att anse dem ha förfogande i denna skapelse, vilket sabiernas avgudadyrkare och andra folkslag trodde på.

Jag säger: Till denna kategori sluter sig även de extrema avgudadyrkarnas Shirk. De anser att helgonens själar handlar efter döden och följaktligen uppfyller andras behov, avlägsnar svårigheter, hjälper dem som ber till dem och skyddar dem som tar skydd av dem. Allt detta hör till Herraväldets egenskaper.