Hur uppstår avguderi i Tawhîd al-Asmâ was-Sifât?

Publicerad: 2007-10-24
Författare: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Taysîr al-´Azîz al-Hamîd, sid. 29-30

 

Avguderi i Allâhs namn och egenskaper är mindre allvarlig än den föregående [1] och den består av två typer:

Den första: Att likna skapelsen med Skaparen. T ex att man säger: Allâhs hand är som min hand, Hans hörsel är som min hörsel, Hans syn är som min syn och Hans resning är som min resning och detta är Mushabbihahs avguderi.

Den andra: Att man ger Allâhs namn till falska gudomar. Allâh (ta´âlâ) säger:

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

”Allâhs är fullkomlighetens sköna Namn, anropa Honom med dem och håll er på avstånd från dem som hädar Hans Namn. De skall få den lön som deras handlingar (förtjänar).” (7:180)

Ibn ´Abbâs sade:

“”Häda betyder avguda.””

Han sade också:

“”al-Lât fick namnet från al-Ilâh [Guden] och al-´Uzzâ från al-´Azîz [den Allsmäktige].””


[1] Dvs. i Rubûbiyyah.