Hur uppnås koncentration i bönen?

Fråga: Jag lider av koncentrationsbrist i bönen. Hur uppnås koncentration och njutning i bönen?

Svar: Undvik alla distraktioner innan du börjar be. Därför förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön medan maten är serverad. Den distraherar och suktar personen. Han förbjöd även den nödige att be. Han skall först utföra sitt naturliga behov så att det inte distraherar honom i bönen. Han skall be med sinnesro, inget skall distrahera honom. Han skall känna sinnesfrid när han dyrkar Allâh (´azza wa djall). Maten skall inte vara serverad, han skall inte vara nödig, han skall inte befinna sig på en mycket varm plats och han skall inte befinna sig på en mycket kall plats. Han skall undvika sådana faktorer.