Hur undviks mindre avguderi och egenkärlek?

Fråga: Hur undviker slaven mindre avguderi och egenkärlek?

Svar: Han undviker dem med hjälp av tron och kunskap om Tawhîd. Med en stark tro och kunskap om Tawhîd undviker han dem.