Hur tvättas barnurin?

al-Bukhârî sade:

223 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Ibn Shihâb, från ´Ubaydullâh bin ´Abdillâh bin ´Utbah, från Umm Qays bint Mihsan som berättade att:

”Hon hämtade sin lille son som än inte hade börjat äta på egen hand till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte honom i sina knän. Då började han urinera på hans kläder varpå han kallade på vatten och skvätte över dem utan att tvätta dem.”

Är barnens urin oren eller inte? Och hur skall den tvättas vid en eventuell orenhet? Jo, barnens urin är oren och beviset för det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att den tvättas bort.

Vad beträffar tvättningen, så är ju inte den urinen lika oren som den grova orenheten. Den är milt oren. Därför är även rengöringen enkel. Således räcker det att hälla vatten på den orena platsen så att hela blir blöt. Därmed blir platsen ren. Man behöver inte skrubba eller pressa ut vattnet. Dock är det okej att pressa ut vattnet om man vill att platsen torkar snabbare. Det är dock inget måste.