Hur trodde Salaf på Allâhs fingrar?

Publicerad: 2011-01-13
Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/79)

 

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra Hand.”1

Avgudadyrkarna underskattade Allâh då de dyrkade andra vid sidan av Honom. Han är den väldige och det finns ingen väldigare än Honom. Han har allt inom Sin makt. Han äger allting. Allting är under Hans makt och styrka. Mudjâhid sade:

”Denna vers uppenbarades i samband med Quraysh.”

as-Suddî sade:

”De har inte högaktat Honom såsom Han förtjänar att högaktas.”

Muhammad bin Ka´b sade:

”Om de hade uppskattat Allâh såsom Han förtjänar att uppskattas, skulle de aldrig ha nekat.”

Ibn ´Abbâs sade:

”Det är de otrogna som inte tror på Allâhs styrka. Den som tror att Allâh har allt inom Sin makt, har uppskattat Allâh såsom Han förtjänar att uppskattas. Och den som inte tror på det, har underskattat Honom.”

Det har rapporterats många autentiska hadîther kring denna ädla vers. Man skall tro på dem såsom Salaf trodde på dem, nämligen att föra dem vidare såsom de har kommit utan att förvränga och föreställa sig dem. al-Bukhârî rapporterade att Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En judisk rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! I Tora finner vi att Allâh kommer på Domedagen att placera himlarna på ett Finger, jordarna på ett Finger, bergen på ett Finger, marken på ett Finger och resten av skapelserna på ett Finger. Därefter kommer Han att skaka om dem och säga: ”Jag är Konungen.” Då skrattade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så att hans kindtänder syntes som ett tecken på att rabbinen talat sanning. Därefter läste han:

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra Hand.””2

1 39:66-67.

2 al-Bukhârî, Muslim och Ibn Djarîr.