Hur tog människan på sig ansvaret när hon inte gjorde det frivilligt?

Fråga: Hur tog människan på sig ansvaret när hon inte gjorde det frivilligt?

Svar: Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

”Vi erbjöd himlarna och jorden och bergen ansvaret, och de avböjde av ängslan [att inte kunna bära] det; men människan – alltid beredd till synd och dårskap – tog det på sig.”1

Allâh (´azza wa djall) är inte orättvis mot någon. Han hade inte sagt så om inte människan hade gått med på att ta på sig det ansvaret. Hon tog på sig det ansvaret tack vare det förstånd och det förfogande som Allâh har gett henne samt de skrifter och sändebud som Han har skickat till henne. Det är som att människan själv sade att hon vill ha det eftersom hon har tillgång till Qur’ânen, Sunnah, intellektet och förfogandet.

133:72