Hur slår resenären ihop fredagsbönen med ´Asr?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 279

Fråga: Hur slår resenären ihop fredagsbönen med ´Asr?

Svar: Det är ogiltigt att slå ihop fredagsbönen med ´Asr. Den som gör det får ta om sin bön. I grund och botten är det obligatoriskt att be varje bön i tid. Det är inte tillåtet att slå ihop böner vid fall som saknar bevis i Sunnah. Det finns inget bevis i Sunnah för att fredagsbönen kan slås ihop med ´Asr. Däremot finns bevis för att Dhuhr och ´Asr slås ihop eftersom bådadera är av samma slag. Fredagsbönen är en särskild och unik bön som skiljer sig från de resterande bönerna. Således består den av två Raka´ât och läses högt. Den har ett särskilt antal bedjande och föregås av två predikan. Den har många unika domar och skiljer sig från Dhuhr på minst trettio punkter. Alltså är det omöjligt att jämföra fredagsbönen med Dhuhr. När du som resenär kommer till en fredagsbön, ber du fredagsbönen. När tiden till ´Asr går in, ber du ´Asr.