Hur skall Sha´bân fastas?

Fråga: Är det rekommenderat att fasta mycket av Sha´bân? Fastade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den månaden?

Svar: Ja. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade mycket av Sha´bân, men han fastade inte hela månaden. Han lät bli att fasta vissa av dess dagar. Det är Sunnah att fasta mycket i Sha´bân utan att fasta hela månaden.