Hur skall Qur’ânen läsas under Ramadhân?

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah ´Abdul-Karîm al-Khudhayr
Källa: https://islamcast.wordpress.com/2009/08/27

 

Fråga: Är den bästa läsningen under Ramadhân att läsa snabbt och mycket eller långsammare med fundering?

Svar: Majoriteten anser det vara bättre att läsa på det befallda sättet.

Ash-Shâfi´î och andra lärda anser att man skall utnyttja denna tid och läsa snabbt och uttala bokstäver rätt då man belönas för varje bokstav.

Meningsskiljaktigheten ligger alltså i om en person bestämmer sig för att läsa en stund; skall han läsa två eller fem Adjzâ’? Två med fundering eller fem i snabb takt? Majoriteten säger att det är bättre att läsa två med fundering. ash-Shâfi´î säger att ju fler bokstäver som läses, desto fler belöningar.

I vilket fall som helst är det bättre att läsa på det befallda sättet.