Hur skall man vara mot Ahl-ul-Bid´ah i de otrogna länderna?

Fråga: I vårt land finns det många innovatörer. Vi känner till Salafs metodik och hur de behandlade innovatörerna. Hur skall vi förhålla oss till Ahl-ul-Bid´ah och i synnerhet i de otrogna länderna däri muslimerna är få?

Svar: Du skall hålla dig borta från dem. Blanda dig inte med Ahl-ul-Bid´ah. Sitt inte med dem. Håll dig borta från dem så att du skonas deras innovation. Skulle du ha kunskap och förmåga för att råda dem, diskutera med dem och klargöra för dem, är det din plikt att göra det.