Hur skall man behandla dem som lämnar Salafs metodik?

Fråga: Hur skall man behandla personen som lämnar de rättfärdiga Salafs metodik, vare sig han är lärd eller inte, och hur lyder domen för honom?

Svar: Han skall behandlas som de andra muslimerna och utmed det ett råd fordrar. Man måste utmed ens kapacitet ta kontakt med personen personligen eller via telefonsamtal eller brev för att råda honom och upplysa honom med kunskap.

Bara för att man inte är ense om vissa aspekter, skall inte en muslim ta avstånd från sin muslimske broder. Jag är övertygad om detta förutsatt att jag inte ser omedgörlighet hos personen som skiljer sig från vår metodik och vårt kall. Om vi då ser en omedgörlighet, är det endast tidsfördriv med att ta kontakt med personen. Detta gäller i synnerhet med tanke på att människans kapacitet är begränsad. Man kan inte träffa alla i staden, för att inte tala om alla i de andra städerna, för att inte tala om alla runt om i världen. Således får man kategorisera människorna. I detta fall börjar man med personen som kan dra mest nytta av ens samtal, kontakt, vänskap och sällskap. Alltså börjar man utmed poetens ord:

Kunskapen är för mycket om du skall söka efter den
Och livslängden är för kort för att uppnå den
Börja därför med den viktigaste och så vidare

Börja därför med den viktigaste och så vidare. Den här personen klarar av att lyssna på dig och ta till sig mer än den andre. Ge honom två delar av din tid och ge den andre en del. Det finns en person som förtjänar tre delar och så vidare. Om du kan låta bli att skära dina band från personen som endast förtjänar en del, skall du göra det om du inte ser att han är omedgörlig. Omedgörlighet är otacksamhet och därför är det inte värt att slösa tid med honom.

Så lyder svaret om dem som följde Salafs väg och sedan avvek till Hizbiyyah. Dessa skall man inte bojkotta. Istället skall man fortsätta förse dem med kunskap och påminnelse till dess att vi tappar hoppet om dem – må Allâh inte låta det hända – och kategoriserar dem med de omedgörliga och arroganta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har ett stoftkorns vikt av stolthet i hjärtat skall inte få träda in i paradiset.”

När profeten blev frågad om vad stolthet är för något, sade han:

”Att förkasta sanningen och se ned på människorna.”

När du ser en person förkasta sanningen och vara för stolt för att ta emot den, skall du lämna honom. Vad gäller de andra, måste du vara med dem så gott du kan.