Hur skall föräldern lära sina barn Tawhîd?

Fråga: Hur skall föräldern lära sina barn Tawhîd?

Svar: Han skall lära dem Tawhîd liksom han lär dem alla andra religiösa frågor. Bland det bästa som finns i ämnet är Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs bok ”Thalâthat-ul-Usûl”. Det är mycket bra om de memorerar den och får den förklarad på ett lämpligt sätt som de förstår och begriper. Boken är ju baserad på frågor och svar på ett tydligt och enkelt sätt och utan komplikationer.

Därefter visar han dem Allâhs budskap för att praktisera innehållet i den lilla boken. Exempel på det är solen. Vem har skapat solen, månen, stjärnorna, natten och dagen? Allâh. Allâh har skapat allt det. På sätt kommer barnet att dricka ur den naturliga läggningens källa. Människan är skapad och lagd för att dyrka endast Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Varje nyfött barn föds utmed den naturliga läggningen. Därefter är det hans föräldrar som gör honom till en jude, kristen eller elddyrkare.”

Likaså skall föräldern lära barnen tvaga sig. De skall lära sig praktisera tvagningen. Han skall tvaga sig framför dem. Detsamma gäller bönen. Han får be Allâh (ta´âlâ) om hjälp och att Han vägleder dem.

Därtill skall han undvika alla ord som avviker från de fina karaktärerna och alla förbjudna handlingar när han är i deras närvaro. Han skall inte vänja dem vid lögn, bedrägeri eller fula karaktärer om han så själv skulle äga dessa drag. Om han röker skall han inte röka framför dem. Annars kommer de att vänja sig vid rökningen och ta lätt på den.

Föräldern skall veta att varenda en i hemmet har ett ansvar för de boende däri. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

”För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle.”1

Vi skyddar dem inte mot Elden om vi inte vänjer dem vid goda handlingar och får dem att lämna synder. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) poängterade det och sade:

”Mannen är en herde över sin familj och han ansvarar för den.”

Föräldern skall veta att barnens rättfärdighet är till hans egen fördel i de båda liven. De som är närmast sina föräldrar är de rättfärdiga barnen:

”När människan dör upphör hennes handlingar bortsett från tre stycken; en pågående välgörenhet, en gagnande kunskap eller en rättfärdig son som ber för henne.”

Vi ber Allâh att Han hjälper oss alla leva upp till vårt ansvar.

166:6