Hur skall ett lik tvättas?

Fråga: Hur skall ett lik tvättas? Vad råder ni studenterna när det kommer till liktvättning?

Svar: Liket skall tvättas på en sluten plats bortom offentligenheten. Ingen annan än tvättaren och hans medhjälpare skall se liket. Innan liket kläs av helt skall dess privata delar täckas. Ingen, inte ens tvättaren, skall se likets privata delar. Sedan tvättas liket. Därefter tvås det liksom tvagningen till bönen. De lärda säger dock att vatten skall varken införas i likets mun eller näsa. Istället skall tvättaren bruka en blöt trasa för att gnugga likets tänder och införa den i dess näsa. Sedan tvättar han dess huvud och resten av kroppen. Han skall börja med att tvätta kroppens högra sida innan den vänstra sidan.

Det är rekommenderat att ha brakved i vattnet därför att brakved är renande. Likets hår och skägg skall tvättas med brakvedsskum. Det är också rekommenderat att bruka kamfer i den sista tvättningen. Så befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnorna som tvättade hans dotter:

”Bruka kamfer i den sista tvättningen.”1

Därefter skall liket torkas och lindas i lakan.

Det är allmänt känt att det är en plikt för vissa muslimer att tvätta ett lik. Om det finns någon som kan tvätta det slipper andra. Den som tvättar det uppfyller plikten och belönas för den.

Endast en person som vet hur ett lik skall tvättas utmed Sharî´ah skall tvätta det. Det är inget måste att studenter gör det eftersom de må vara upptagna med viktigare saker. Det finns gott om myndighetsfolk som sköter liktvättningen. Studenterna måste dock lära människorna hur ett lik skall tvättas och lindas så att de handlar rätt och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (1258) och Muslim (939).