Hur skall domaren vara med makthavaren och vice versa?

Från Muhammad bin Ibrâhîm till den respekterade Shaykh ´Abdul-´Azîz…

as-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh

Jag har fått reda på att din ställning till ledarskapet inte är som den bör vara. Du vet att syftet med ledarskapet är att gagna medborgarna. Det är inget villkor att det inte finns något misstag i det. Både den kloke och den dumme vet att dess religiösa och världsliga välfärd överväger dess dåliga sidor. En person som du skall endast tillrättavisa, instruera och ge utslag inom tvister.

Ett hemligt råd till makthavaren och medborgaren och en korrekt avsikt resulterar på ett positivt sätt för islam och muslimerna. Ledarens misstag skall inte få ta kontrollen över ditt tankesätt och dina handlingar. Se till att uppfylla plikten och råd hemligt. Visa öppet den plikt som Allâh har befallt i samband med ledarskapet och lydnad till makthavaren. Ledarskapet finns inte för att ta muslimernas egendomar och förtrycka muslimernas liv och heder. Det har det inte gjort heller. Det är bara inte felfritt helt enkelt. Låt er vara bröder. Den ene klargör, tillrättavisar och råder medan den andre ger sin plikt och håller sig borta från det som inte är hans. Om han gör bra ifrån sig, ber han för honom och uppmuntrar honom, och om han inte gör det, behandlas han utmed jag har nämnt.

Visa inte för medborgarna, och i synnerhet inte för dem som klagar orättvist, hur du kritiserar ledaren. Det gagnar inte medborgarna och inte heller det du är ålagd att dyrka Allâh med. Du är ålagd att dyrka Allâh med som har klargjorts och liknande. Ena och splittra inte. Kom ihåg profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Mu´âdh och Abû Mûsâ:

”Underlätta och försvåra inte. Sprid glada budskap och avskräck inte. Samarbeta och splittra er inte.”

Syftet med detta brev är endast välvilja för dig, makthavaren, samlingen och muslimernas ledare och Allâh är den som skänker framgång.

Was-Salâmu ´alaykum

1375/08/20