Hur skall djuret för ´Aqîqah vara?

I helhet skall djuret som slaktas för ´Aqîqah ha samma ålder som det som slaktas för högtid. På samma sätt som man undviker att djuret som skall slaktas för en högtid besitter brister, gör man samma sak med djuret som skall slaktas för ´Aqîqah. På samma sätt som det är rekommenderat att berömvärda egenskaper skall finnas i djuret som skall slaktas för högtid, är det också rekommenderat att de finns i djuret som skall slaktas för ´Aqîqah. ´Â’’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) brukade säga:

””Ge mig ett djur med ögon och horn.””

´Atâ’’ brukade säga:

””Jag föredrar hane i stället för hona och får i stället för getter.””

Det är inte tillåtet att slakta ett enögt djur vars enögdhet är klar och tydlig.

Det är inte tillåtet att slakta ett haltande djur vars halthet är klar och tydlig.

Det är inte tillåtet att slakta ett sjukt djur vars sjukdom är klar och tydlig.

Det är inte tillåtet att slakta ett magert djur.

Det är inte tillåtet att slakta ett djur som har förlorat en större del av sitt öra eller sitt horn.