Hur skall Allâhs existens betros?

Fråga 6: Hur skall Allâhs (ta´âlâ) existens betros?

Svar: Vi tror på att Allâh (ta´âlâ) existerar, att Hans essens existens inte beror på något, att Hans existens är självklar och att Han inte förknippas med icke-existens.