Hur skall Allâhs evighet betros?

Fråga 7: Hur skall Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) evighet betros?

Svar: Vi tror på att Allâh existerade innan allting annat, att Han aldrig någonsin har varit obefintlig och att Hans existens saknar en början.