Hur ska resenären be ´Asr bakom en hemmastadd imam?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Fath-il-Madjîd (97)

Fråga: Hur ska resenären be ´Asr bakom en hemmastadd imam? Ska han göra Taslîm efter två Raka´ât eller be hela bönen med imamen?

Svar: Han har samma dom som imamen. När en resenär ber bakom en hemmastadd imam måste han be fulltaliga Raka´ât.