Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?

Publicerad: 2010-07-13
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 212

 

Fråga: Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?

Svar: Om en person är i toaletten, säger han “Bismillâh” med hjärtat och inte med tungan. Plikten i att säga “Bismillâh” innan tvagning (Wudhû’) och bad (Ghusl) är inte stark. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

“Det finns inget autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att nämna Allâhs namn innan tvagning.”

Till följd därav anser Ibn Qudâmah, författaren till al-Mughnî, och andra lärda att det endast är rekommenderat och inte obligatoriskt.