Hur räknas antalet amningar?

Om man tvivlar om amningen har ägt rum eller hur många amningar som gjorts och om helgden har verkställs eller inte, sätts helgden inte i bruk, ty  grunden är att den inte verkställs. Det övertygade upphör inte med tvivel. Samma gäller om man inte vet om ens en skilsmässa har ägt rum eller inte och hur många gånger den har ägt rum.

Amningar skall vara uppdelade. Detta är ash-Shâfi´îs åsikt. Referensen i denna fråga går tillbaka till traditioner och seder. Sharî´ah har nämnt den oinskränkt och har varken begränsat den med tid eller mängd. Detta bevisar att den får människorna att referera till traditionen.

Om ett barn ammas och därefter slutar av sin egen vilja, anses det vara en amning. Om det då ammas en gång till, räknas det som ännu en amning.

Skulle barnet sluta för att andas, byta bröst, leka med något eller att di-modern tar bort bröstet, fordras en forskning. Om det inte ammas strax därefter, anses det endast vara en amning. Och om det skulle ammas direkt efteråt, förekommer två åsikter:

Den första: Den första amningen anses vara en amning och om det ammas direkt efteråt, anses det vara en andra amning. Denna åsikt har Abû Bakr och det uppenbara man förstår från en av Ahmads åsikter som rapporteras av Hanbal. Han sade:

””Ser du inte att barnet ammas och när det vill andas, slutar det och andas eller vilar? Om det gör det, anses det vara en amning.””

Den andra: De utgör en enda amning. Detta är ash-Shâfi´îs rättsskola. Den enda olikheten finns i om di-modern skulle avbryta amningen. I detta fall förekommer det två åsikter. Detta är baserat på att om en person skulle avlägga en ed att endast äta en gång om dagen och därefter äter en lång tid, avbryter måltiden för att dricka vatten eller väntar på maten som serveras, anses det endast vara en måltid. Samma sak gäller amningen.

Däremot är den första åsikten den korrekta. Detta är grundat på att endast lite bröstmjölk som kommer in i barnet via sprut eller näsan anses vara en amning och det samma gäller detta fall.