Vad råder ni den som förbjuder Rabî´ al-Madkhalîs kassettband?

Fråga: Vad råder ni den som förbjuder Shaykh Rabî´ bin Hâdîs kassettband och hävdar att de blossar upp problem och kaos, att de innehåller beröm över makthavarna i Saudiarabien och att hans, det vill säga Shaykh Rabî´, beröm över makthavarna är hyckleri?

Svaret: Vi anser detta vara ett fel och ett allvarligt misstag. Shaykh Rabî´är en av Sunnahs lärda.

Han är en av de goda. Hans troslära är sund och hans metodik är rak. Men, när han började tala mot vissa senare individer som somliga människor anser vara förebilder, smutskastade de honom med dessa brister. Förstår du?