Hur räddas man från självmordstankar?

Fråga: Hur låter jag bli att tänka på självmord?

Svar: Det finns inget behov av en sådan fråga. Tänkt inte på det helt enkelt. Sök skydd hos Allâh från Satan. Se allvarligt på frågan och hur farlig och syndig den är. Föreställ dig konsekvenserna som är värre än ditt nuvarande, svåra tillstånd. Föreställ dig det och tänk på det och be Allâh om vägledning så att Han vägleder dig och hindrar dig från detta brott.