Hur nyttas jag av min läsning så att den inte är värdelös?

Fråga: Hur nyttas jag av min läsning så att den inte är värdelös?

Svar: Människor varierar. Vissa människor har bra minne och förståelse. De memorerar boken och förstår dess innebörd från första läsningen. Andra människor memorerar utan att förstå. Somliga förstår utan att memorera. Den nedsatte måste däremot försöka förbättra sig genom ständiga repetitioner.

1 – Det bästa sättet är att sätta gränsen vid fem rader som skall memoreras. Repetera dem så att du memorerar dem som al-Fâtihah. Därefter går du vidare. Nästa dag repeterar du gårdagens läsning.

Jag brukade memorera en bok efter ´Asr. Morgonen därpå repeterade jag det memorerade och såg att det satt. Andra människor är rena motsatsen; de memorerar på morgonen och repeterar på eftermiddagen. Människan är sin egen ledare.

2 – Om du råkar på en sällsynt kuriosa så se till att skriva ned den. Skriv ned den i ett särskilt häfte. Därför brukade det sägas:

”Bind fast kunskapen med skriften.”

3 – Se till att forska med dina kamrater och referera forskningen till en lärd. Forskningar öppnar ens sinne och vänjer människan vid debatter. Idag är vi i behov av kvalitativa debatter eftersom syndarna är vältaliga och retoriska och kan få det att se ut som att sanningen drunknar i deras falskhet.