Hur nära får man passera den bedjande utan Sutrah?

Publicerad: 2010-07-29
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (322)

 

Fråga: Hur nära får man passera den bedjande utan Sutrah?

Svar: Det är tillåtet att gå bakom platsen han placerar sitt ansikte på i Sudjûd.

Fråga: Det vill säga cirka 3 underarmslängder från honom?

Svar: Ja.