Hur mycket skall man ge i soning för en bruten ed?

publicerad
20.04.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Wâdjib-ul-Muslim tidjâh al-Afkâr wal-Ârâ’ al-Mudhillah
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2
Datum: 1428-10-29/2007-11-09

Fråga: Hur mycket skall man ge i soning för en bruten ed?

Svar: 15 kg. 1½ kg var till tio fattiga personer. 1½ kg motsvarar ½ Sâ´ från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. 1 Sâ´ motsvarar cirka 3 kg.

Om han vill ge dem kläder istället, ger han var och en en Thawb så att hans bön är giltig i den. Om han ger dem Shimâgh eller Ghutrah, så är det bara mer fullkomligt. Det obligatoriska är dock en Thawb.

Och om han vill frige en slav, så är det ännu bättre.