Hur mycket skall man betala i Zakât-ul-Fitr?

Publicerad: 2012-04-19
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ Samâhat-ish-Shaykh ´Abdil-´Azîz bin Bâz (3/97)

 

Fråga: Hur mycket skall man betala i Zakât-ul-Fitr?

Svar: Det är obligatoriskt att betala en Sâ´ av landets rikliga råvaror som ris, vete, dadlar och liknande. Detta skall utföras av samtliga muslimska män, kvinnor, fria, slavar, unga och gamla, vilket har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Det är obligatoriskt att dela ut denna allmosa innan människorna går ut till ´Îd-bönerna. Dock är det ingen fara om den delas ut en eller två dagar före. En Sâ´ motsvarar ungefär tre kilogram.