Hur missar man fredagsbönen?

Publicerad: 2010-02-17
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Kassettbandet ””al-Fiqh al-Akbar””

 

Fråga: Hur missar man fredagsbönen? Vad gör man om man lyssnar på fredagspredikan, går ut för att bryta  tvagningen och förnya den, och till följd därav missar fredagsbönen? Skall man be fyra eller två Rak´ât?

Svar: Fredagsbönen går förlorad när imamen lyfter sitt huvud från Rukû´ i den andra Rak´ah. I detta fall får personen sluta sig till bönen och göra Sadjdah, Tashahhud och Taslîm med samlingen. Däremot skall han avse Dhuhr. Efter att imamen har gjort Taslîm, reser han sig upp och ber fyra Rak´ah. Anledningen till att han sluter sig till imamen och ber bakom honom, är endast för att uppnå förträffligheten i att följa imamen. Förövrigt har han missat fredagsbönen.

Men om han skulle sluta sig till bönen medan imamen är i Rukû´ i den andra Rak´ah, anses han ha bett fredagsbönen. Han förrättar denna Rak´ah med imamen och när imamen har gjort Taslîm, reser han sig upp och tar igen det resterande.

Angående den som lyssnar på fredagspredikan och tvingas gå ut för att utföra naturliga behov, råkar ut för en häftig näsblödning eller kommer ihåg att han inte är ren och går ut för att två sig, anses han ha bett fredagsbönen om han sluter sig till imamen innan han lyfter på huvudet från Rukû´ i den andra Rak´ah. Däremot anses han ha missat fredagsbönen om han sluter sig till imamen efter att ha lyft på huvudet från Rukû´ i den andra Rak´ah. I detta fall sluter han sig till imamen med avsikten att be Dhuhr. När imamen är klar, reser han sig upp och ber fyra Raka´ât.