Hur många vingar har änglarna?

Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/715)

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Allâh ske lov och pris, himlarnas och jordens skapare, som sänder änglarna som Sina budbärare försedda med två eller tre eller fyra vingpar. Han fogar till Sin skapelse vad Han vill – Allâh har allt i Sin makt.”1

”… som sänder änglarna som Sina budbärare…” – Mellan Sig och Sina profeter.

”… försedda med två eller tre eller fyra vingpar…” – Som de flyger med så att de snabbt kan förkunna det de är beordrade.

”… två eller tre eller fyra…” – Vissa har två vingar, andra har tre vingar, somliga har fyra vingar och det finns änglar med ännu fler vingar. Under Nattresan såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Djibrîl (´alayhis-salâm) ha sexhundra vingar som han täckte horisonten med. Sålunda sade Allâh (djalla wa ´alâ):

”Han fogar till Sin skapelse vad Han vill…”

as-Suddî sade:

”Han fogar till vingarna och deras utseende vad Han vill.”

1 35:1