Hur många synder har du?

Ibn Abîd-Dunyâ sade:

”En man från Quraysh, som sade sig vara från Talhah bin ´Ubaydillâhs (radhiya Allâhu ´anh) avkomma, berättade för mig: ”Tawbah bin as-Simmah var i Raqqah och rannsakade sig själv. En dag satt han och räknade och kom fram till att han var sextio år gammal. Därefter räknade han de årens dagar och kom fram till att de är 21.500 varpå han utbrast:

”Ve mig! Skall jag träffa min Herre med 21.500 synder? Hur skall det gå om varje dag består av 1000 synder?”

Han föll ned medvetslös och dog. Då hörde de en röst säga:

”Spring till det högsta paradiset!”