Hur många sorters människor finns det på Domedagen?

publicerad
15.06.2010

Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/360)

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

”Och ni skall delas upp i tre grupper: De som hör till den högra sidan – och vilka är de som hör till den högra sidan? De som hör till den vänstra sidan – och vilka är de som hör till den vänstra sidan? Och de främsta – de främsta. De är de nära.”1

På Domedagen kommer människorna att delas upp i tre grupper: En grupp till höger om Tronen och det är de som kom ut ur Âdams högra sida. De kommer att få boken i sina högra händer och i sina högra händer kommer de att bli tagna. as-Suddî sade:

”De är majoriteten i paradiset.”

En annan grupp till vänster om Tronen och det är de som kom ut ur Âdams vänstra sida. De kommer att få boken i sina vänstra händer och i sina vänstra händer kommer de att bli tagna. De är majoriteten i helvetet – må Allâh skydda oss från deras handlingar.

En tredje grupp är de främsta som kommer att stå framför Honom (´azza wa djall). De är specifikare, lyckligare och närmare än den högra gruppen som de är herrar över. Bland dem finns sändebud, profeter, trovärdiga och martyrer och de är färre än den högra gruppen. Sålunda sade Han:

”De som hör till den högra sidan – och vilka är de som hör till den högra sidan? De som hör till den vänstra sidan – och vilka är de som hör till den vänstra sidan? Och de främsta – de främsta.”

På samma sätt delade Han in dem i tre grupper under tiden som döden tar dem:

”Om han hör till dem nära, [skall han få] vila och ro [välkomnas] med myrtendoft i lycksalighetens lustgård. Och är han en av dem som tillhör den högra sidan skall han hälsas med orden ”Fred! Du är en av dem som hör till den högra sidan!”. Men om han är en av de vilseledda förnekarna, [väntar] honom en välkomstdryck av kokande vatten och helveteseldens flammor.”2

´Uthmân bin Sarâqah sade om ”Och ni skall delas upp i tre grupper”:

”Två i paradiset och en i helvetet.”

1 56:7-10

2 56:88-94