Hur många hustrur hade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vad hette de?

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 152-154., Adhwâ-us-Salaf
publicerad
14.11.2004

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur är hans
hustrur i detta liv och i livet efter detta. De är de troendes mödrar
och de förtjänar en väldig helgd och högaktning som den siste profetens
hustrur. De kommer från ett rent och fint hushåll och de är oskyldiga
från allt som skulle kunna dra ned på deras heder. Fina kvinnor tillkommer
fina män och fina män tillkommer fina kvinnor. Må Allâh vara nöjd med
dem alla och må Allâhs välsignelse och frid vara över den trovärdige och
tillförlitlige profeten.

De hustrur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte
sig med och som döden skiljde dem åt är följande:

Khadîdjah bin Khuwaylid

Hon var moder till alla hans barn förutom Ibrâhîm. Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne efter att
hon hade varit gift två gånger innan; med ´Atîq bin ´Âbid och Abû Hâlah
at-Tamîmî. Under tiden han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var gift med
henne, gifte han sig inte med någon annan kvinna förrän hon avled år 10
efter profetkallet och strax före Himmelsfärden.

´Â’ishah bint Abî Bakr as-Siddîq.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg henne i drömmen [1] två, tre gånger och det sades
till honom: ”Detta är din kvinna.” Han förlovade sig med henne när hon
var sex år gammal i Makkah och gifte sig med henne när hon var 9 år gammal
i al-Madînah. Hon avled år 58 efter Hidjrah.

Sawdah bint Zam´ah al-´Âmiriyyah.

Han gifte sig med henne efter att hon hade varit gift med
en Muslimsk man dessförinnan, nämligen as-Sakrân bin ´Amr, Suhayl bin
´Amrs broder. Hon avled i slutet av ´Umars kalifat, år 54 efter Hidjrah.

Hafsah bin ´Umar bin al-Khattâb.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne
efter att hon hade varit gift med en Muslimsk man, nämligen Khunays bin
Hudhâfah som dödades i slaget vid Uhud år 3. Hon avled år 41 efter Hidjrah.

Zaynab bint Khuzaymah al-Hilâliyyah, Umm-ul-Masâkîn.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med henne
efter att hennes make ´Abdullâh bin Djahsh dog som martyr i slaget vid
Uhud. Hon avled år 4 och deras äktenskap var kort.

Umm Salamah Hind bint Abî Umayyah al-Makhzûmiyyah.

Han gifte sig med henne efter att hennes make Abû Salamah
´Abdullâh bin ´Abdil-Asad hade avlidit pga. skador från slaget vid Uhud.
Hon avled år 61 efter Hidjrah.

Zaynab bint Djahsh al-Asadiyyah.

Hon var hans kusin. År 5 gifte han sig med henne efter att
hans betjänt Zayd bin al-Hârithah var gift med henne. Hon avled år 20
efter Hidjrah.

Djuwayriyah bint al-Hârith al-Khuzâ´iyyah.

Han gifte sig med henne år 6 efter Hidjrah efter att hon
dessförinnan var gift med Musâfi´ bin Safwân och det sades han hette Mâlik
bin Safwân. Hon avled år 56 efter Hidjrah.

Umm Habîbah Ramlah bint Abî Sufyân.

Han gifte sig med henne efter att hon hade varit gift med
´Ubaydullâh bin Djahsh som först blev Muslim och därefter kristen. Hon
avled i al-Madînah under hennes broders
[2]
kalifat år 44 efter Hidjrah.

Safiyyah bint Huyayyî bin Akhtab från stammen Banû an-Nadhîr
från Hârûn bin ´Imrâns (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ätt.

Han frigav henne och lät hennes frigivning vara hennes brudgåva.
Dessförinnan var hon gift med två andra män; Salâm bin Mashkam och Kanânah
bin Abîl-Haqîq. Han gifte sig med henne efter erövringen av [staden] Khaybar
år 6 efter Hidjrah. Hon avled år 50.

Maymûnah bint al-Hârith al-Hilâliyyah.

Han gifte sig med henne år 7 efter Hidjrah. Innan dess var
hon gift med två andra män; Ibn ´Abd Yâlîl och Abû Rahm bin ´Abdil-´Uzzâ.
Han bruksatte äktenskapet med henne i Sarf och hon avled år 51 efter Hidjrah.

Dessa är de hustrur som döden skiljde dem åt; två av dem
dog under hans livstid, Khadîdjah och Zaynab bint Khuzaymah, och nio avled
efter att han hade gått bort.

Därefter förekommer det två till kvinnor som han aldrig
bruksatte sitt äktenskap med och följaktligen gäller inte dem samma domar
och förträfflighet som resten av hustrurna:

Asm⒠bint an-Nu´mân al-Kindiyyah.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med
henne för att därpå skilja sig från henne. Det förekommer meningsskiljaktigheter
rörande orsaken till skilsmässan. Ibn Ishâq sade att han hittade vit pigment
på hennes sida och således skildes han sig från henne. Hon gifte sig då
med al-Muhâdjir bin Abî Umayyah.

Umaymah bint an-Nu´mân bin Sharâhîl al-Djûniyyah.

Det är hon som sade: ”Jag söker skydd av Allâh från dig” [3] och då skilde han sig från henne.


[1] al-Bukhârî (3895).

[2] De Troendes ledare Mu´âwiyah bin Abî Sufyân (radhiya
Allâhu (ta´âlâ) ´anh).

[3] Se Ibn Hadjars ”Talhîs-ul-Khabîr” (2/132-133).