Hur många gånger skall Istikhârah bes?

Fråga: Hur länge skall en person be Istikhârah? Två eller tre dagar? Eller till dess att det goda klargörs för honom?

Svar: Han får upprepa bönen och åkallan till Istikhârah till dess att något klargörs för honom.