Hur många böner skall utebli för att personen skall vara otrogen?

Fråga: Var går gränsen för att den som inte ber skall häda? Är han som lämnar en enda bön otrogen eller krävs det att han har det som vana?

Svar: Den som lämnar en bön avsiktligt hädar. Han måste ångra sig inför Allâh och konvertera till islam ånyo. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att den som glömmer bort bönen eller försover sig får be den när han kommer på den. Han nämnde inte att personen som lämnade den avsiktligt skall ta igen den. Det bevisar att han måste ångra sig och slå vakt om bönen på nytt.