Hur många bad behövs för flera orenheter?

Publicerad: 2007-05-17
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (1/292)

 

Om två orenheter som ålägger bad enas, som menstruation och sexuell orenhet eller samlag och utlösning, och man avser dem båda med en enda rening, anses handlingen vara korrekt. Denna åsikt har majoriteten däribland ´Atâ’, Abûz-Zinâd, Rabî´ah, Mâlik, ash-Shafi´î, Ishâq och  Hanafiyyah.

Från al-Hasan och an-Nakha´î rapporteras det att en kvinna skall bada två gånger efter menstruation och sexuell orenhet.

Vi – Hanâbilah – anser att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) endast badade en gång efter samlag och ett samlag består av två faktorer: samlag och en ofta förekommande utlösning. Dessa två faktorer ålägger bad. Sålunda räcker ett bad för dem båda på samma sätt som ett bad räcker för orenhet och smuts. Detsamma gäller om två orenheter skulle enas som sömn och att orenheter kommer ut ur kroppen. Om man då avser dem båda med sin rening eller avser att lämna det orena tillståndet eller att kunna förrätta bönen, räcker det med en tvagning för dem båda.