Hur många änglar kom till Maryam?

publicerad
14.09.2010

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Tafsîr-ul-Qur’ân al-Karîm, Âl ´Imrân (1/264)

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Och änglarna sade: ”Maryam! Allâh tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom vars namn skall vara al-Masîh, ´Îsâ, Maryams son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara [Allâh] nära.””1

Han (tabârak wa ta´âlâ) sade också:

”Hon drog sig ifrån de sina till rum i öster och lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ande som uppenbarade sig för henne i välskapad mans skepnad. Då ropade hon: ”Jag ber om den Nåderikes skydd mot dig, om du fruktar [Allâh]!” Han sade: ”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen]: ’Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.’”2

Ordet ”änglarna” står för själva typen av skapelser, i detta fall änglarna (Djins-ul-Malâ’ikah). Annars är det välkänt att det var Djibrîl som kom till henne.3

1 3:45

2 19:16-19

3 Abû Su´ûd al-´Amâdî (rahimahullâh) sade:

”Den som säger detta är Djibrîl. Och anledning till att han nämns i plural har vi redan nämnt.” (Irshâd-ul-´Aql as-Salîm (2/36))