Hur man än sitter i bönen

De lärda har delade åsikter om hur den bedjande skall sitta ner när han sitter och ber en frivillig bön i stället för att stå upp eller inte klarar av att stå upp under en obligatorisk bön:

1 – Han skall sitta med benen utsträckta. Den åsikten verkar vara mest korrekt.

2 –Han skall sitta korsbent.

3 – Han skall sitta som i sista Tashahhud. Den åsikten har vissa av våra kollegor.

4 – Han skall sitta med knäna i vädret. Den åsikten har vissa av våra kollegor.

Hur han än sitter så är det tillåtet. Meningsskiljaktigheten handlar om vilken sittning som är bäst.