Hur länge skall han vara okunnig?

Fråga: Vissa människor argumenterar med Abû Wâqid al-Laythîs hadîth för att ursäkta dagens gravdyrkare på grund av deras okunnighet eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ursäktade dem1

Svar: De var nya konvertiter därav deras okunnighet. Men skall den som lever hela sitt liv i islam, hör Qur’ânen, hadîther, predikningar och tillrättavisningar säga att han är okunnig? Hur länge skall han vara okunnig? Han är inte alls okunnig. Hans ursäkter har upphört. Därtill är han arab och förstår språket som han har hört. Han har ingen ursäkt.

1Abû Wâqid al-Laythî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi hade nyligen lämnat otron när vi begav oss mot Hunayn tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Avgudadyrkarna hade ett cederträd som de stod hängivet vid och hängde sina vapen i. Vi passerade ett cederträd och sade: ”Allâhs sändebud! Låt oss hänga vapnen i trädet liksom de hänger vapnen i träd.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh är större! Det är [de otrognas] vägar. Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger att ni sade liksom israeliterna sade till Mûsâ:

اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

”Låt oss få en gud liksom de har gudar!” Han svarade: ”Ni är sannerligen ett dåraktigt släkte!” (7:138)

Ni kommer att följa de tidigare folkens vägar.” (Ahmad (21947), at-Tirmidhî (2180), Ibn Hibbân (6702) och at-Tabarânî (3291). Autentisk enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (5408).)