Hur länge skall det härdas med makthavarnas orättvisor?

Fråga: Vissa bröder undrar hur länge man skall härda med makthavarnas orättvisor och hur länge skall de rådas hemligt?

Svar: Till dess att Allâh skänker en räddning. Till dess att Allâh skänker en räddning.