Hur lång tid skall det vara mellan fredagsbönens första och andra böneutrop?

Fråga: Hur lång tid skall det vara mellan fredagsbönens första och andra böneutrop? Skall det vara som i dessa trakter eller som i Makkah och al-Madînah?

Svar: Här i Nadjd råder det 30 till 45 minuter mellan de båda böneutropen. Vissa människor väntar till och med en timme mellan de båda böneutropen. I Makkah och al-Madînah finns inget avbräck mellan de båda böneutropen. Så fort tiden går in kallar böneutroparen till bön och efter att predikaren har kommit kallar han till bön en andra gång.

Jag tycker att praxisen i Nadjd är mer korrekt eftersom det är den som nyttar. När människorna hör det första böneutropet kan de börja förbereda sig inför bönen och gå till moskén. De lärda säger att den som hör det andra böneutropet är skyldig att bege sig till moskén medan den som bor längre bort får bege sig hemifrån så att han kommer fram till moskén tillsammans med predikaren. Således är vår praxis här mer korrekt.

Det betyder dock inte att vi säger att den som tycker annorlunda är vilsen. Det är en viktig fråga som jag sprider bland studenterna. Om en grupp lärda säger att en sak är Sunnah medan en annan grupp säger att den inte alls är Sunnah, så betyder det inte att de sistnämnda gör Tabdî´ på de förstnämnda. Det gör de absolut inte. Ty om vi gör Tabdî´ på den oliktänkande i dessa frågor innebär det alla lärda är innovatörer när det kommer till frågor som det råder oenighet om. Om en person säger att jag är innovatör så säger jag samma sak till honom. Till sist blir alla lärda Ahl-ul-Bid´a när det kommer till frågor som det råder oenighet om. Så säger ingen. Om de lärda är oense inom frågor som inte berör trosläran och inte heller är klara och tydliga innovationer, utan endast tolkningsfrågor, så är det högt i tak. I så fall går det inte att göra Tabdî´ på varandra.