Hur kortas bönen om man bor på studenthem?

Publicerad: 2010-08-04
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (2/228-229)

 

Fråga: Jag är en kvinnlig student som bor på ett studenthem 150 km från min familj. Varje helg åker jag och besöker min familj. Skall jag korta bönen under min vistelse hos min familj och på studenthemmet eller skall jag förrätta fullt antal rak´ât?

Svar: Du förrättar fullt antal rak´ât under dina fem dagar på studenthemmet samt dina två dagar hemma.

Vad gäller vägen mellan studenthemmet och ditt eget hem, så får du korta och slå ihop bönerna på den.