Hur kompenseras missade böner?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/222)

Fråga: Hur kompenseras missade böner?

Svar: De kompenseras så fort skälet bakom den missade bönen upphör. Därtill måste de bes i turordning. Detsamma gäller frivilliga böner som är tidsbegränsade, såsom Witr och frivilliga böner relaterade till obligatoriska (الرواتب).

Oinskränkt frivilliga böner ska dock inte kompenseras eftersom de inte är tidsbegränsade. De bes när som helst frånsett under förbjudna tider.

Frivilliga böner som är relaterade till särskilda anledningar ska inte heller kompenseras om deras anledningar har upphört. Ty de är förknippade med anledningar; bes de efter anledningarnas infall bes de inte till följd av anledningarna varför de inte ska kompenseras.