Hur kan professorn lära ut vid universitetet?

Fråga: Vi har en doktor vid universitetet som berättar för sina elever att han har studerat hos en Sûfî och att det är okej att ta kunskap från innovatörer (därför att det är de som får stå för sina innovationer) och framför allt om det rör sig om kunskaper som grammatik och Fiqh. Stämmer det han säger?

Svar: Hur kan han få tillstånd att undervisa vid ett universitetet när han rapporterar från sin Shaykh som är Sûfî? Endast han som har kända lärare och kända studier skall få undervisa vid ett universitetet. Kontakta universitetets rektor och fakultetens dekan och berätta för dem vad han säger.