Hur kan du säga att Satan är en ängel?

Fråga: Är Satan en ängel och hur…

Svar: Han är en djinn. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

كَانَ مِنَ الْجِنِّ

”Han tillhörde djinn.”1

Hur kan du säga att han var en ängel? Dock dyrkade han tillsammans med änglarna samtidigt som han var en djinn. När han såg ned på Âdam, avundades honom och vägrade gå ned i Sudjûd trotsade han Allâh som till följd därav förbannade och utvisade honom. Han gjorde så på grund av hans synd, högfärdighet och omedgörlighet i förhållande till Hans (´azza wa djall) befallning:

مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

”Vad hindrade dig från att falla ned på ditt ansikte?2

Han var skyldig att underkasta sig Allâhs befallning.

118:50

27:12