Hur kan dessa vara vilsna?

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 48-51

Den som tar sin kunskap från Qur’ânen, Sunnah och följeslagarna utifrån Ahl-ul-Hadîths metod är på den exemplariska vägen och korrekta stigen och erhåller den korrekta dogm som saknar snedhet och krokighet. Och den som tar den från andra håll måste tvivelsutan gå vilse. Därför sade Allâh (subhânahu wa ta´âlâ):

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Därefter har Vi visat dig en väg; följ därför denna väg och fäst dig inte vid de okunnigas lustar.”1

Allâh kallar de vilsna för okunniga. Ta till exempel Khawâridj som är den första avvikande metodiken. Khawâridj läste Qur’ânen och månade om dyrkan i den bemärkelse att den som såg dem kunde fråga sig: Hur kan dessa var vilsna? När Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) besökte deras läger för att debattera med dem märkte han hur deras pannor var märkta av mycken bön och dyrkan och hur mycket de läste Qur’ânen. Hur kunde de gå vilse? Jo, de gick vilse när de började ta sin kunskap från folk som nöjde sig med Qur’ânen, utelämnade Sunnah och beskyllde alla följeslagare frånsett Abû Bakr och ´Umar för otro – de beskyllde ´Uthmân, ´Alî och alla andra följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) för otro. Så byggde de sin dogm och dementerade Sunnah till fullo. Därmed var deras villfarelse ett faktum. Deras syfte var att fälla islam genom att infektera religionen med obehöriga normer och avleda folk från lydnad till olydnad, från sanning till osanning. De maskerade sin avvikelse med dyrkelse så att folk kunde luras av dem och tro att de var religiösa – hur ska sådana människor vara avvikande och vilsna? Alltså baseras Khawâridjs villfarelse på att beskylla Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund för otro och döma dem till evigt helvete liksom ursprungliga vantrogna. Till deras villfarelse hör också att de revolterar mot ledare och förkastar trohetslöften. Därtill har de olikartade inriktningar och sekter med vilka de vilseleder människorna.

145:18