Hur kan ängeln veta vad människan tänker på?

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När slaven avser att göra en god handling och inte gör den, skrivs en belöning upp åt honom.”1

Hur kan änglarna känna till slavens avsikt om den är en hemlighet mellan honom och hans Herre? Det har rapporterats att Sufyân bin ´Uyaynah svarade följande på den frågan:

”När slaven avser att göra en god handling känner ängeln en ljuvlig doft. Och när han avser att göra en dålig handling känner ängeln en vidrig lukt.”

Dock är Allâh (ta´âlâ) kapabel till att få änglarna veta vad slaven tänker på liksom Han är kapabel till att få människan veta vad en annan människa tänker på. Om Allâh kan få en människa veta ibland vad en annan människa tänker på, så är det än mer sannolikt med en ängel.

1al-Bukhârî (6491) och Muslim (131).