Hur gör man uppror mot makthavaren?

Fråga: Om vi skulle säga att muslimerna behöver göra uppror mot makthavaren; skall upproret utföras individuellt eller kollektivt?

Svar: Nej nej. Det skall vara som kamp. Det måste vara som kamp. Det är absolut inget kaos.