Hur gör man om månadsperioden kommer olika?

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî
Källa: al-Fatâwâ as-Sa´diyyah, sid.104

 

Fråga: Vad skall en kvinna göra om hennes månadsperiod kommer senare ibland och tidigare ibland, varar längre ibland och kortare ibland?

Svar: Angående Hanâbilahs åsikt att hon inte tar hänsyn till dessa ändringar förrän de upprepas, anses det inte vara en åsikt som skall följas. Än i dag handlar människorna utmed den korrekta åsikten som finns i ”al-Insâf”. Kvinnan får enbart handla utmed den. Om en kvinna ser att hon har fått blod, låter hon bli att förrätta bönen och fasta. Om hon ser tecken som tyder på hennes renhet, anses hon vara ren. Då skall hon bada och förrätta bönen. Detta gäller oavsett om hennes period har kommit senare eller tidigare, varat längre eller kortare. Exempel på det är att en kvinna får sin månadsperiod i sju dagar då hon vanligtvis har den i fem dagar. Hon skall alltså ta hänsyn till ändringen utan att bry sig om att den måste upprepas.

På detta vis handlade följeslagarnas och efterträdarnas kvinnor – må Allâh vara nöjd med dem. Även våra lärda brukade alltid döma på detta vis. Åsikten som säger att hon endast skall ta hänsyn till ändringen om den upprepas tre gånger, saknar bevis och motsätter sig bevis.

Dessutom är den korrekta åsikten att det inte finns någon bestämd ålder i vilken flickan får sin månadsperiod. Hon kan få den innan nio och efter femtio. Så länge hon får sin månadsperiod, skall hon låta bli att dyrka (med bön, fasta etc.) och detta är principen i frågan.