Hur ger man ett får i allmosa när man inte har något?

Publicerad: 2010-12-25
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Ni´mat-ul-Islâm”

Fråga: Vad betalar man i allmosa på nio kameler? Kan man köpa ett får och ge det i allmosa om man inte har några får?

Svar: Ja, det går bra. På nio kameler betalar man ett får. Om han har ett får, ger han det. Annars köper han ett och ger det. Han kan likaså betala dess värde. Han måste inte köpa ett får. Betala dess värde. Uppskatta dess värde och ge det till de fattiga och behövande.