Hur gammal skall pojken vara för att kvinnan skall täckas för honom?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Nûr ´alâd-Darb (260 B)

Fråga: Hur gammal skall pojken vara för att kvinnan skall täckas för honom?

Svar: Allâh har inte fastställt någon ålder. Han sade om dem som kvinnan inte behöver täcka sina skönheter för:

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء

”… eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet…”1

Poängen ligger alltså i att kvinnan inte behöver täcka sig för pojken som inte har någon kvinnorelaterad kunskap och att han inte bryr sig om dem. Det varierar beroende på pojkarnas läggningar och tillväxt. Det kan hända att pojken är nio år och vet om kvinnor det vuxna män vet. Han kan också vara elva år utan att veta något om dessa frågor, bry sig om dem eller ens har tänkt tanken på dem.

Likaså påverkar omgivningen. Om pojken lever bland människor som talar om kvinnor och kvinnorelaterade frågor, stiger hans känslor snabbare och tidigare. Om han däremot skulle leva bland människor som inte talar om dessa frågor, försvagas hans känslor och han kommer inte att bry sig om dem.

Poängen ligger som sagt i att vi tittar på pojkens tillstånd. Om han tittar på den vackra kvinnan på ett sätt och på kvinnan som inte är lika vacker som den första på ett annat sätt eller om vi vet att han smygtittar eller uppför sig på ett sätt som tyder på lust, är det obligatoriskt att täcka sig för honom. Om han däremot försummar dessa saker, är det inte obligatoriskt att täcka sig för honom. Det råder dock inga tvivel om att pojken som fyller tio år har i princip fått en växande drift.

1 24:31